Opłaty

Wysokość opłaty za usługę oświatową, tzw. czesne wynosi 720,00 zł za jeden miesiąc.

Wysokość jednorazowej opłaty wpisowej ponoszonej po podpisaniu umowy wynosi 800,00 zł.

 

KONTO WPŁAT:
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: Santander Bank Polska PL 23 1090 2590 0000 0001 3232 4170

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 20/2022 ws. określenia wysokości opłat za usługi edukacyjne stosowane w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w roku szkolnym 2022/2023