Rekrutacja

REKRUTACJA PODSTAWOWA

Zakończona

z uwagi na wolne miejsca w oddziałach od 16 maja 2022 r. rusza rekrutacja dodatkowa.


REKRUTACJA DODATKOWA

szczegółowe uregulowania znajdują się w Regulaminie rekrutacji

TERMINY:

 • składanie dokumentów: 16 maja 2022 r. – 20 czerwca 2022 r.
 • przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – niezwłocznie po otrzymaniu, najpóźniej do 12 lipca 2022 r.
 • ogłoszenie listy kandydatów: 19 lipca 2022 r.
 • po pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej – podpisanie umowy i wniesienie opłaty wpisowej do 7 dni od podpisania umowy: do 25 lipca 2022 r.
 • wyniki rekrutacji dodatkowej: do 26 lipca 2022 r.

DOKUMENTY:

 • uzupełniony wniosek o przyjęcie do Liceum – wzór do pobrania
 • dwa zdjęcia – podpisane na odwrocie
 • świadectwo ukończenia klasy ósmej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty

OPCJONALNIE:

 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad, konkursów
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 • w roku szkolnym 2022/2023 planowane jest utworzenie dwóch oddziałów klas pierwszych
 • kandydat dokonuje wyboru drugiego języka obcego i przedmiotów, które chce realizować w zakresie rozszerzonym zgodnie z zasadami Regulaminu rekrutacji
 • informacja dotycząca opłaty wpisowej i wysokości czesnego w Liceum jest dostępna w sekretariacie szkoły
 • w okresie prowadzenia rekrutacji podstawowej planowane jest spotkanie informacyjne z kandydatami oraz rodzicami/opiekunami prawnymi – jego termin zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik Sekretariatu Liceum Akademickiego, mgr Monika Zontek

tel.: 33 842 98 02,         e-mail: sekretariat@liceum.mup.edu.pl

Godziny pracy Sekretariatu:

poniedziałek:  07:30-15:30
wtorek:   07:30-15:30
środa:   07:30-15:30
czwartek:   07:30-15:30
piątek:   07:30-15:30 

można uzgodnić telefonicznie inny termin dostarczenia dokumentów


KOMISJA REKRUTACYJNA

Komisja rekrutacyjna do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego absolwentów szkół podstawowych do nowo tworzonego czteroletniego niepublicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w roku szkolnym 2022/2023:

 • dr Radosław FOLGA – Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej
 • dr Katarzyna WADOŃ-KASPRZAK
 • mgr Monika ZONTEK