Oferta edukacyjna

Rekrutując się do Niepublicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu  uczniowie będą mogli wybrać przedmioty w zakresie rozszerzonym zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i planami na przyszłość. Intencją Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego jest realizacja wysokiego standardu nauczania, który wyeliminuje konieczność korzystania uczniów z korepetycji.

Liceum swoim wychowankom oferuje:

 • lekcje w zakresie rozszerzonym z wos-u, geografii, biologii, chemii, fizyki i matematyki
 • dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych w klasach „starszych”
 • język angielski w zakresie rozszerzonym, drugi język obcy do wyboru (niemiecki, francuski, hiszpański)
 • stypendia za osiągnięcia w nauce
 • zajęcia z komunikacji interpersonalnej (radzenie sobie ze stresem, rozmowy kwalifikacyjne itp.)
 • naukę na jedną zmianę
 • kameralną atmosferę w szkole
 • dogodne warunki nauki – maksymalnie 24 osoby w klasie
 • bezpieczną szkołę (pełny monitoring, parking, winda)
 • dostęp do własnej szafki
 • atmosferę wyższej uczelni
 • infrastrukturę dostosowaną do osób ze szczególnymi potrzebami
 • zajęcia z w-fu m. in. w sali fitness.

Co nas wyróżnia?