Kadra

mgr Bogusław Buczek, Dyrektor Liceum
absolwent obecnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku historia, ukończone studia podyplomowe z zakresu nauk społecznych i doradztwa zawodowego na tejże Uczelni, egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Długoletni nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i prawa w szkole ponadpodstawowej. Nauczyciel dyplomowany związany z oświęcimską oświatą od 1991 r. Posiada uprawnienia w zakresie zarządzenia oświatą.

dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak
absolwentka studiów na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym obecnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku matematyka, o specjalności nauczycielskiej, oraz studiów podyplomowych z Informatyki na tejże Uczelni. Prorektor ds. Nauczania i Ogólnych Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą gimnazjalną, była też wykładowcą Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej. Prowadząca m.in. warsztaty i seminaria poświęcone zastosowaniu technologii informacyjnej w nauczaniu.

dr Janina Duda
nauczyciel akademicki, nauczyciel dyplomowany z tytułem honorowym „Profesor Oświaty” nadanym w roku 2012 przez Ministra Edukacji Narodowej, z bogatym doświadczeniem zawodowym w pracy z młodzieżą licealną i gimnazjalną. Ukończone studia magisterskie w zakresie matematyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, studia podyplomowe „Technologii Kształcenia” na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe „ Nauczanie matematyki w zreformowanej szkole” na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Studium Specjalne Informatyki w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Katowicach oraz kurs doskonalący w zakresie pomiaru dydaktycznego w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach. W latach 2004-2019 egzaminator z matematyki w zakresie podstawowym i rozszerzonym OKE w Jaworznie. Bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą uzdolnioną matematycznie (w tym prowadzenie kół matematycznych, realizacja indywidualnych programów z matematyki i indywidualnych toków nauki matematyki). Efektem tej pracy były znaczące osiągnięcia uczniów w przeróżnych olimpiadach i konkursach na szczeblach międzynarodowym, ogólnopolskim i innych.

mgr Barbara Ledwoń
dyplomowany nauczyciel języka polskiego z doświadczeniem w pracy w szkole ponadpodstawowej, gimnazjalnej i podstawowej, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia podyplomowe: Zarządzanie w oświacie (ISP), Etyka w szkole (ISP), Nazizm-Faszyzm-Holocaust (UP). Egzaminator OKE z zakresu przedmiotów humanistycznych w gimnazjum. Obecnie wicedyrektor d.s. Ośrodka w Oświęcimiu Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

mgr Małgorzata Noworyta

dyplomowany nauczyciel języka angielskiego z dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy w szkole ponadpodstawowej, gimnazjalnej i podstawowej. Absolwentka filologii angielskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach. Ukończyła kurs metodyczny dla nauczycieli języków obcych na Malcie w ramach programu Erasmus. Posiada doświadczenie w przygotowaniu uczniów do matury z języka angielskiego oraz konkursów językowych. Bierze udział w projektach edukacyjnych na międzynarodowej platformie eTwinning. Pracuje w oparciu o nowoczesne technologie.

mgr Dagmara Wiercińska

absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku filologia angielska. Lektorka języka angielskiego w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Ma doświadczenie w pracy w szkole ponadpodstawowej, gimnazjum i szkole podstawowej. Od wielu lat współpracuje z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w zakresie edukacji grup odwiedzających z krajów anglojęzycznych.

mgr Grażyna Lachendro
dyplomowany nauczyciel geografii. Studia magisterskie ukończyła na obecnym Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w zakresie geografii. Jest również absolwentką studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracyjnej w Bielsku-Białej, w zakresie przedmiotu przyroda. Posiada doświadczenie w pracy w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Posiada doświadczenie w przygotowaniach uczniów do matury z przedmiotu geografia.

mgr Mirosława Lizis
nauczyciel akademicki, dyplomowany z tytułem magistra i 29-letnim stażem pracy w zawodzie. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach, kierunek biologia, specjalność nauczycielska oraz studia podyplomowe z chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Wydział Chemii. Uczy biologii oraz chemii. W swojej karierze zawodowej pracowała na każdym poziomie kształcenia. Jest osobą otwartą, kreatywną, ambitną i konsekwentną w dążeniu do celów. Charakteryzuje się specjalistyczną wiedzą, umiejętnością efektywnej nauki uczniów oraz dobrym planowaniem i organizacją pracy.

mgr Urszula Przybytek
ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest nauczycielem dyplomowanym i od 2006 roku pracuje w szkole ponadpodstawowej. Prowadzi lekcje teoretyczne z chemii oraz zajęcia laboratoryjne w pracowni chemicznej. Od 2016 roku współpracuje z Małopolską Uczelnią Państwową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu prowadząc zajęcia laboratoryjne ze studentami pierwszego roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Jest organizatorem konkursów chemicznych adresowanych dla uczniów szkół podstawowych. Przygotowuje uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach chemicznych.

mgr inż. Anna Homa
od 21 lat czynny nauczyciel elektroniki i fizyki w szkole ponadpodstawowej. Od 10 lat nauczyciel dyplomowany. W 1999 r. uzyskała tytuł licencjata z zakresu fizyki medycznej na wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki na Politechnice w Gliwicach, gdzie w 2002 r uzyskała tytuł magistra inżyniera. Ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne pedagogiczne (Uniwersytet Śląski w Katowicach), a także studia kwalifikacyjne z matematyki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

dr Krzysztof Małysa
doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, historyk, nauczyciel dyplomowany. Ukończył studia podyplomowe w zakresie europeistyki. Pracownik Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Interesuje się historią polityczną XX wieku, w szczególności polską myślą polityczną. Ma doświadczenie z pracą z uczniami szkół ponadpodstawowych.

mgr inż. Artur Pelo
nauczyciel dyplomowany z 25-letnim doświadczenie pracy z różnymi grupami wiekowymi, w tym osobami dorosłymi. Nauczyciel w liceum (informatyka podstawowa i rozszerzona), technikum (w tym na kierunku technik informatyk). Wykładowca przedmiotów związanych z programowaniem, inżynierią oprogramowania, bazami danych i systemami mobilnymi w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Posiada uprawnienia trenera i egzaminatora ECDL i CISCO IT ESSENTIALS, CISCO R&S, LINUX. Programista języków: Assembler, Pascal, C/C++, JavaScript, Java, HTML/CSS, SQL, PHP. Administrator systemów serwerowych i sieci komputerowych. Z wykształcenia informatyk z uprawnieniami pedagogicznymi.

mgr Aneta Tańska
absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Filologia Romańska. Posiada dyplom Paryskiej Izby Przemysłu i Handlu oraz Ambasady Francuskiej w Polsce w zakresie specjalizacji z terminologii ekonomicznej. Nauczyciel języka francuskiego w szkołach językowych. Od wielu lat współpracuje z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w zakresie edukacji grup odwiedzających z krajów francuskojęzycznych zarówno na terenie byłego obozu jak również podczas warsztatów tematycznych.

mgr Karolina Bochenek
absolwentka filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim posiadająca przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w nauczaniu w szkołach językowych. Swoje umiejętności językowe podnosiła również na Universidad de León w Hiszpanii. Nauczyciel z zapałem i entuzjazmem. Dąży do tego, by nauka języka hiszpańskiego była przyjemna i stała się sposobem na odkrywanie nowych pasji. Poprzez nowoczesne metody nauczania pragnie przekazać młodym ludziom magię języka Cervantesa, którym posługuje się 500 mln ludzi na całym świecie.

mgr Łukasz Jasek
absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku wychowanie fizyczne, ukończył również kierunek Zarządzanie i Marketing w Sporcie. Trener piłki nożnej II klasy z europejską licencją UEFA A. Wykładowca Małopolskiej Uczelni Państwowej w Zakładzie Wychowania Fizycznego i Sportu, gdzie zdobył doświadczeniem w pracy z młodzieżą.

mgr Sabina Magiera
jest magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej z wychowaniem fizycznym i obronnym. Ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, pedagogiki opiekuńczo wychowawczej z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość. Obecnie jest dyplomowanym nauczycielem pedagogiem. Została wyróżniona jako nauczyciel przez Dziennik Polski w plebiscycie Nauczyciel Roku 2012.

ks. Paweł Bróż SDB
w 2019 r. ukończył studia magisterskie z teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W tym samym roku przyjął święcenia kapłańskie. Uzyskał również licencjat z pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie jest dyrektorem Oratorium Św. Jana Bosko w Oświęcimiu oraz katechetą w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu. Jest również Duszpasterzem Akademickim Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu